Loppurutistus

11.06.2021

Terve taas!

Se on sitten viimeinen ponnistus. Sunnuntaina ratkeaa tulevien vuosien voimasuhteet ja vallanpitäjät. Joko äänestit? Jos et, mene ihmeessä. Nyt ratkaistaan kuntalaisten asioita.

Kampanjani kulki suunnitelmien mukaisesti. Vedetäänpä yhteen, mistä sen aikana puhuttiin.

Sote-uudistusta pyöriteltiin tenteissä ja lehdistöissä. Tämä on hyvä asia. Mielestäni turha jupina siitä kuka teki ja mitä, voisi loppua. Tehtäisiin asiat valmiiksi ja korjattaisiin, jos aihetta ilmenee myöhemmin.

Minulle sotessa tärkeintä on

  • Tasapuolisuus
  • Hoidot ja toimenpiteet sovitun käytännön mukaisia
  • Hoitopolku selkeä kotoa kotiin. Potilas ja hoitoyksiköt sitoutuvat käytäntöön. Ennalta laadittu ohjelma turvalliseen paranemiseen asti.
  • Tavoitteet voi laatia, mutta ovat mukautettavissa.
  • Yksityinen ostopalvelu käytettävissä joko laskutuksella tai palvelusetelillä
  • Erillinen yksityissektori, jossa toiminta kelakorvauksin tai yksityisvakuutuksin (nykyinen käytäntö).

Sote-uudistuksen jälkeen hyvinvointialue toimii sote- ja pelastuspalvelujen tuottajana. Toimintaa ohjataan hyvinvointialueella keskitetysti, ja hallinto järjestetään kokonaan uudelleen. Kustannukset toivottavasti putoavat tai vähintään pysyvät aisoissa. Yhtä toivottavaa on toiminnan järkevöittäminen ja yhdenmukaistuminen koko maassa. Tavoitteena tulisi olla säästöjä suurimmissa toimintayksiköissä, eli pyritään samalla rahalla enempään ja parempaan joustavammin.

Minun soteni on luotettava, rehellinen ja ennen kaikkea vakavasti otettava.

Kokemukset Kainuussa ja Etelä-Savossa ovat osoittaneet, että viranhaltijoiden toiminta hallinnossa ja taloussuunnittelussa osoittavat, että luottamushenkilöiden näkemykset ovat tärkeitä monessa asiassa. Jokaisen kun on ymmärrettävä, mistä mistä on päättämässä. Vaatii siis ammattihenkilöä.

Koulutuksesta

Suomessa on hyvä ja toimiva koululaitos. Satsausten riittävyys hyvään perusopetukseen tulee taata edelleen, ja yhdenvertainen kasvuympäristö tulee taata kaikille. Mielestäni on tärkeää, että varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetuksen ensimmäiset luokat on järjestettävä lähellä omaa kasvuympäristöä.

Suurimpana ongelmana ovat yleensä kotiolosuhteet, jotka vaikuttavat sekä pitkälle koulumenestykseen että yksilön hyvinvointiin. Myös nuorten mielenterveyteen on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota. Mikä onkaan tulevaisuudessa ikä- ja sukupuolijakauma, ja riittääkö motivaatio kouluttautua? Kotiin tarjottava tuki on tärkeää, jotta formulakuskien ja lätkäpelaajien prosentuaalisten paikkojen lisäksi motivaatio riittää toimeentulon takaavan työelämän rakentamiseksi. Valitettavasti eroa on havaittavissa sukupuolten välillä, ja tytöillä tilanne on tilastojen mukaan parempi.

Joka tapauksessa ratkaisua tilanteeseen tulee miettiä vakavasti ja pian. Minä en usko vielä sukupuolineutraaliin koululaitokseen.

Hyvää vaalipäivää toivoo Juvan seiska, Ripaojan Esko, 7.