Vastauksia vaalitenttiin

16.04.2021

Avaan ensimmäisessä blogitekstissäni vastauksia kysymyksiin, jotka toistuvat useimmissa vaalikoneissa. Tervetuloa tutustumaan näkökulmiini!


1. Huolehdin, että maakunnassamme Etelä-Savossa toimii mahdollisimman tehokas erikoissairaanhoito ja avosektorin yleislääkäritasoinen terveydenhoito. Tämän edellytyksiä ovat maakunnan yhteinen laajan päivystyksen keskussairaala, sekä Kuopion yliopiston erikoisvastuualueen turvaaminen ja kehittäminen.

2. Itä-Suomen ratahankkeen vaaliminen Helsinki-Lahti-Heinola-Mikkeli välillä.

3. Saimaan alueen järvimatkailun, loma-asumisen ja ympäristön järkiperäinen kehittäminen.

4. Motto: Elävä maakunta ja vireä kunta käsi kädessä kohti uutta tulevaisuutta.

5. Luonto edellä terveeseen kehitykseen.


Kuntavero Juvalla on nyt kohtuullinen. Peruspalvelut toimivat myös kohtuullisesti, ja menoleikkauksia on vaikea tehdä. Menopuolella on käytettävä harkintaa. Työikäisen väestön muuttoa on edistettävä esimerkiksi tonttimaan tarjonnalla ja kunnallisesti tuetulla asuntojärjestelyllä. Kylien elinvoimasta on huolehdittava ja toimintaa nuorille järjestettävä. Viitostien uusi tuleminen on hyödynnettävä monipuolisesti. Esimerkiksi Siiskosen alueelle voitaisiin rakentaa asuntoja ja kehittää samalla Vehmaan ja kirkonkylän aluetta lukion korkeatasoisuudesta huolehtien.

Keskussairaalat ovat luoneet vuosikymmenten kuluessa korkeatasoisen sairaanhoidon maahamme. Nyt on tullut avoterveydenhuollon vuoro. Uskon sote-uudistuksen parantavan kuntani sosiaali- ja terveyspalveluja. Nyt tulisi keskittyä hankkimaan sopiva ja toimiva yhdistelmä tekemään totta tavoitteista. Kunnallinen kontrolloitu hoiva takaa suunnittelun ja hoidon tason. On jo toinen asia, kuka suorittaa hoidon.

Vanhusten huolehtiminen ja lasten kouluttaminen ja hoitaminen eivät ole vastakkaisia asioita. Molempiin täytyy riittää rahaa - kysymys on ajattelutavasta. Koulu- ja päiväkotiverkostoa ei saa supistaa, vaikka se kiristäisi kunnan taloutta. Ei mitään turhaa ja tarpeetonta. En usko, että juuri lapsiin kohdistuva supistus toisi etua, päinvastoin. Uskon, että kunnollisesta koulutoimesta syntyy vetovoimaa kuntaan.

Resurssien lisäys tai tehokkaampi käyttö ei aina vaadi runsasta rahallista satsausta. Kunnasta tulee luoda sellainen, jossa jokainen tuntee itsensä hyvinvoivaksi. Suomi on maailman onnellisin maa. Tehdään meillä onnellisin kunta kuntain joukkoon. "Hei, kiva nähdä!", "kuinka voit?" ja "voinko olla avuksi?" ovat lähtökohtia hyvinvoinnille. Pois turhat jupinat ja reklamaatiot. Hymyillään kun tavataan. Ei vaikuta ainakaan veroja korottavasti.

Asumista kannattaa tukea. Olosuhteet luomalla saadaan enemmän hyötyä. Omistusasuminen on Suomessa liiankin yliarvostettua. Joillekin se sopii, joku toinen on onnellisempi vuokralla. Mielestäni täytyy varmistaa, että ensiasuntoja on tarpeeksi tarjolla. Kun on päässyt joustavasti alkuun, voi jäädä asumaan eläkeiäkseenkin. Kunta tarvitsee uusia asukkaita ja työvoimaa alueelle, minkä vuoksi kaikkia asumismuotoja kannattaa tukea. Kyllä täällä on tilaa.

Kaikki ympäristöystävällisiä energiamuotoja on harkittava ja käytettävä. Ilmasto ja ympäristö on hyvinvoinnin lähtökohta ennen kaikkea. Tuulivoima on yksi varteenotettava vaihtoehto, munia ei kannata kerätä samaan koriin. Pienydinvoimalatkin voivat olla varteen otettava vaihtoehto, kun niistä saadaan lisää tietoa. Maalaiskunnassa en lähtisi pilotoimaan asiaa, kun muitakin vaihtoehtoja on.Harvaanasutulla alueella voidaan ja joudutaankin käyttämään yksityisautoja. Julkinen liikenne on erinomainen vaihtoehto, kunhan se ei tule liian kalliiksi. Meille sopii myös kevyttä liikennettä, turvallisuus on huomioitava ensisijaisesti. Pyöräteillä on muitakin funktioita kuin liikkuminen paikasta toiseen. Se voi olla myös turvallinen liikuntaväylä, kuntoilupolku valtatieympäristössä.

Jokaisella on oltava riittävän turvattu elämä ja siihen edellytykset. Perheiden on saatava päättää omista asioistaan, kuten perhevapaan käytöstä. 

Yhteiskunnan sivistystasoa kuvastaa heikoimpien kohtelu.


Esko